Resultaten

Tegen racisme en discriminatie op Nijmeegse scholen

Iets waar ik erg trots op ben is dat Nijmegen in de komende jaren een aanpak gaat ontwikkelen waarmee racisme en discriminatie op alle scholen in Nijmegen wordt aangepakt.
Naar het goeie voorbeeld van SchoolsOUT (een succesvol Nijmeegs project dat LHBTIQ+ onderwerpen op scholen bespreekbaar maakt en acceptatie aantoonbaar vergroot) heb ik bij het verkiezingsprogramma 2018-2022 aangedragen om eenzelfde project te ontwikkelen voor racisme te ontwikkelen.

Dankzij een motie, samen met Miranda Florussen geschreven, wordt dit project samen met scholen en organisaties opgezet.

Tippelzone openhouden

Net als veel andere steden besloot het Nijmeegse stadsbestuur dat ze de Nijmeegse tippelzone op korte termijn wilde sluiten. Als GroenLinks hadden we daar erg veel moeite mee. De tippelzone is een veilige werkplek voor Nijmeegse sekswerkers. Daarnaast is er een huiskamer waar sekswerkers elkaar kunnen ontmoeten en op een laagdrempelige manier zorg en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is.
Die veiligheid en geborgenheid moest wat ons betreft behouden blijven, en bovendien toegankelijk worden voor meer Nijmeegse sekswerkers. Dankzij de inzet van sekswerkers, onderzoekers en belangenbehartigers, en samen met andere partijen in de gemeenteraad, hebben we het college van gedachten doen veranderen. De tippelzone blijft open, er mogen meer mensen komen werken, er wordt gewerkt aan passende ondersteuning voor sekswerkers die dat willen én de tippelzone wordt nog dit jaar opgeknapt.

Pride is Protest: Love takes over

In Hongarije werd kortgeleden een wet aangenomen die het verbiedt om met jongeren te praten over LHBTIQ+ onderwerpen. Dit betekent dat LHBTIQ+ representatie en gesprekken over seksualiteit en gender met jongeren onmogelijk worden gemaakt. Hiermee worden LHBTI+ Hongaren tweederangs burgers en worden jongeren enorm beschadigd in hun ontwikkeling.

Met Suus te Braak, mijn goede vriend, en andere mensen uit de Nijmeegse LHBTIQ+ gemeenschap hebben we als reactie hierop een demonstratie georganiseerd in het Valkhofpark. Pride is Protest: Love takes over was een protest uit solidariteit met Hongaarse LHBTIQ+’s en tegen de homofobe wetgeving.

Graafseweg

Een lang gekoesterde wens van GroenLinks was het opnieuw inrichten van de Graafseweg. Een oude vierbaansweg die midden door de stad vlak langs woonhuizen loopt, zonder ruimte voor fietsers en groen, past niet bij het Nijmegen dat wij voor ons zien.

Nadat het stuk tussen het Keizer Karelplein en de brug over het spoor was versmald was er ook ruimte om het volgende stuk aan te pakken. Een meerderheid van de raad durfde dit in eerste instantie niet aan.
Als fractie zijn we op de Graafseweg langs de deuren gegaan en hebben we samen met de bewoners het geluid van de bewoners, en hun wensen, kunnen laten horen. Dat zorgde voor de meerderheid in de raad. Op dit moment wordt er keihard gewerkt aan de herinrichting van de weg, met meer groen, meer ruimte voor fietsers en OV én een gezondere leefomgeving voor de bewoners.